សមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជាស្នើសុំកិច្ចសហការពីក្រសួងសុខាភិបាល

457

 

សមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជា អាចជាដៃគូដ៏ល្អរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសក្នុងបរិបទកូវីដ១៩នេះ។ ឯកឧត្តម យូ ពិសី អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រសួងសុខាភិបាល សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជាថ្នាក់ជាតិ និងតំបន់ មកពី…និងសមាជិកមួយចំនួន បានចូល​សម្តែង​ការគួរសម​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពីស្ថាន​ភាពអា​ជីវកម្ម​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ពិសេសផ្នែក​សណ្ឋាគារ ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាគេ។

សមាជិករបស់សមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជា មួយចំនួនបានបិទទ្វារសណ្ឋាគារបណ្តោះអាសន្ន និងមួយ​ចំនួនទៀតបានបិទទ្វារជារៀងរហូត ដោយសារមិនមានភ្ញៀវទេសចរ ពិសេសក្រៅស្រុក និងខ្វះសាច់ប្រាក់ដើម្បីបង្វិល ព្រោះ​ស្ថានភាពវឹកវរនេះអូសបន្លាយពេលយូរជាងការរំពឹងទុកពីដំបូង។

ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​សម្តែងការពេញចិត្ត និងចាប់យក​សមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជា ជាដៃគូ ព្រោះថាកាលពីកន្លង ក្រសួងពិបាកខ្លាំងណាស់ ដើម្បី​ស្វែងរកសណ្ឋាគារដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាទីតាំងផ្តល់បន្ទប់ស្នាក់នៅដល់ភ្ញៀវធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ​។ តម្លៃបន្ទប់​ត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានចន្លោះចាប់ពី ៦០ដុល្លា ទៅ៧៥ដុល្លាក្នុង១យប់។

ក្រសួងសុខាភិបាលជាអ្នកសំរបសំរួលក្នុងការទទួលបដិសណ្ឋាកិច្ចភ្ញៀវតាំងពីព្រលានយន្តហោះដល់ចប់ចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ ដោយ​សហការជាមួយសណ្ឋាគារ នគរបាលសន្តិសុខ និងគ្រូពេទ្យ។ សមាគម​សណ្ឋាគារកម្ពុជាមានសមាជិកមួយចំនួនហើយដែលធ្វើជាសណ្ឋាគារទទួលភ្ញៀវចត្តាឡីស័កអោយស្នាក់នៅ​។

ក្រោមការណែនាំរបស់មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបានស្នើសុំអោយសណ្ឋាគារទាំងនេះ ជួយ​ពន្យល់ណែនាំដល់សមាជិកដទៃទៀតដែលចង់ធ្វើជាអូរតែលទទួលភ្ញៀវចត្តាឡីស័កក្នុងពេលខាងមុខ។

ទាំងក្រសួងសុខាភិបាល ទាំងសមាគមសណ្ឋាគារកម្ពុជាបានអង្កេតឃើញថាភ្ញៀវធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងខែមករាឆ្នាំ២០២១ បានធ្លាក់​ចុះពាក់កណ្តាលបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនភ្ញៀវដែលចូលមកក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។ អញ្ចឹងទាំងសណ្ឋាគារទទួលភ្ញៀវធ្វើចត្តាឡីស័ក ទាំងសណ្ឋាគារទទួលភ្ញៀវទូទៅ មានការទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ដោយចំនួនភ្ញៀវធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងផ្តល់ពត៌មានផ្ទាល់ដល់សមាគមដើម្បីសមាគមផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់។

Loading...