សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ព្យួរ​តំណែងមន្រ្តី៤រូបមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពកីឡាអស់១ជីវិត

850

ភ្នំពេញៈ សហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC បានជូនដំណឹងពីការបញ្ចប់តួនាទីរបស់ខ្លួន ៤នាក់ ដែលបានប្រព្រឹត្តខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលផ្ទុយនឹងក្រមសីលធម៌ និងវិន័យរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា។

មន្រ្តីទាំង ៤រូបនោះរួមមាន៖ លោក ម៉ៃ តុលា, លោក ទុយ វិច្ឆិកា, លោក ឆាំង ពិសិដ្ឋ និងលោក គល់ សុភារម្យ ដែលត្រូវបានព្យួរគ្រប់សកម្មភាពកីឡាបាល់ទាត់អស់មួយជីវិត។

មន្រ្តីទាំង ៤រូបនោះមានដូចជា លោក ម៉ៃ តុលា អគ្គលេខាធិការរងនៃសហព័ន្ធបាល់ទាត់ និងលោក ទុយ វិច្ឆិកា មន្រ្តីអាជ្ញាកណ្តាលរបស់សហព័ន្ធ, លោក ឆាំង ពិសិដ្ឋ និងលោក គល់ សុភារម្យ ជាអតីតមន្រ្តី FFC។

ដោយឡែក លោក ម៉ៃ តុលា ក៏ជាអតីតអគ្គលេខាធិរងនៃសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ ត្រូវបានបញ្ជូនសំណុំរឿងប្រព្រឹត្តអំពើ ពុករលួយទៅតុលាមានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នា សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC ក៏បានជម្រាបជូន ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកសេ្នហាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ទាំងអស់ ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិ និងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានតាមការគួរ៕

Loading...